Akromion

Akromion je najveća privatna ortopedska bolnica u Hrvatskoj. Najveći izazov pri oblikovanju ove višejezične brošure, bio je korištenje eksplicitnih fotografija medicinskih zahvata u prijelomu na način koji neće biti odbojan potencijalnim klijentima bolnice. /// Fotografija: Vanja Šolin i arhiva Akromion /// Klijent: Akromion, Krapinske toplice.