Carasman

Vizualni identitet grupe proizvoda na bazi konoplje. Znak je geometrijska stilizacija lista konoplje u obliku slova C (prvo slovo naziva branda), dok je logotip radi značenjskog povezivanja sa sirovinom, blago floralan i elegantan, te pomalo retro obzirom na prizvuk naziva branda.

Dizajn ambalaže oblikovan je sistematično i pregledno, gotovo poput sustava signalistike, te tako podsjeća na dizajn lijekova budući da CBD preparati rubno pripadaju u tu skupinu sadržeći sasvim sigurno određena ljekovita svojsta. /// Naručitelj: Jedanaest devet, Zagreb.