Digitus

Mala informatička kompanija sa sjedištem u Splitu. Informatika, inženjering, more, valovi… Uvažavajući činjenicu o struci i lokaciji kompanije, te sa željom da bude jednostavan ali i “drugačiji”, ovaj je identitet nastao s namjerom da se ne temelji na klasičnoj kombinaciji znaka i logotipa. /// Naručitelj: Tridvajedan, Zagreb za Digitus, Split