dvp ID

Radi dužine imena izložbe (Dizajn pakovine vina 2010), neuobičajeni tretman tipografije u nazivu omogućio je logotipu da u potpunosti preuzme funkciju znaka. Katalog i popratni materijali oblikovani su jednostavno i sa naglaskom na izlošcima. /// Naručitelj: Hrvatska Gospodarska Komora.