BeCroative

Projekt BeCroative (HGK) kroz izložbene događaje promovira hrvatske proizvode u inozemstvu. Za tu svrhu redizajniran je vizualni identitet i dvojezični katalog koji je oblikovan na principu kolor palete i otisnut obostrano tako da se njegovim okretanjem mijenja jezik čitanja u istom slijedu informacija. Katalog uz dodatak USB sticka sa prezentacijom projekta i vezicom, smješten je u ambalažu koja podsjeća na kutije za dragocjenosti pa tako dodatno komunicira činjenicu da se radi o katalogu najkvalitetnijih hrvatskih proizvoda. /// Suradnici: Dejan Brcković, Jelena Filipaj, Davor Komerički, Morana Stinčić, Sanja Žekić, El Zayegh Hamed /// Naručitelj: Aquis d.o.o, Zagreb za Hrvatsku Gospodarsku Komoru