Meggle sirutka

Sirutku konzumiraju najčešće sportaši koji je radi regeneracije mišića koriste kao dodatak prehrani, no najčešće u obliku praška za pripravu shake-ova. Linija sa dodacima voćnih okusa namijenjena je sportašima i djeci, a linija sirutke bez dodataka je namjenjena publici koja ju konzumira radi opće korisnosti za organizam ili kao pomoć pri mršavljenju. /// Naručitelj: Meggle Posušje, BiH.