Sovilj

Budući da je Art-deco je velikim dijelom utjecao na Nenada Sovilja kao dizajnera, ugrađen u temelje razvoja njegovog vizualnog identiteta. Stil i princip oblikovanja toga vremena, očituje se kroz karakterističnu grafičku teksturu koja sadrži skriveni inicijal dizajnera. Ta tekstura u crno/bijeloj ili kolor izvedbi korištena je pri oblikovanju gotovo svih aplikacija te je vremenom postala dizajnerov key visual. /// Naručitelj: Nenad Sovilj, Zagreb.