Sovilj

Budući da je Art-deco je velikim dijelom utjecao na Nenada Sovilja kao dizajnera, ugrađen u temelje razvoja njegovog vizualnog identiteta. Stil i princip oblikovanja toga vremena, očituje se kroz pojednostavljenu karakterističnu teksturu koja sadrži skriveni inicijal dizajnera i je korištena pri oblikovanju svih njegovih aplikacija. /// Naručitelj: Nenad Sovilj