Unex

Unex Group je marketinška agencija kompleksnog ustroja sastavljenog od lokalno hrvatskih i internacionalnih franšiznih jedinica (divizija). Budući da je imperativ bio da pojedinačni identiteti jednako dobro funkcioniraju samostalno i kao grupa, izdvajanjem karakterističnih elemenata i boja iz pojedinih identiteta i njihovim pretvaranjem u teksture, postignut je dojam vizualno jedinstvene obitelji. /// Naručitelj: Unex Group