Zbunjola

Glavni cilj ovog dizajna ambalaže, bio je da napravimo paket koji bi djeci bilo žao baciti kada ga popiju, to jest da ga požele ponijeti kući jer im se sviđa. Kroz izbor imena (koje je moralo biti regionalno prihvatljivo), logotipa i ilustracije, željeli smo da Naša “zbunjola” (šarmantna ilustracija krave začuđenog pogleda koji bulji sa paketa) iskreno djeluje kao da joj treba pomoć i savjet. U promotivnoj kampanji lansiranja proizvoda, samo smo nastavili koncept postavljen pri dizajnu ambalaže.

Krenuli smo od činjenice da su djeca u ciljanoj dobi (3-7 g.) puna pitanja, čime je zapravo (a to nećemo nikome reći) “zbunjola” (simpatična krava) personifikacija djece te dobi. No u ovom slučaju, uloge zamijenjene, djeci smo dodjelili poziciju “onoga tko sve zna” tj. onoga tko će “zbunjoli” odgovoriti na sva pitanja i time im konačno dali priliku da pokažu što sve znaju. /// Suradnici: ilustracija: David Peroš Bonnot, animacija i video produkcija: In-Fine, tekstovi: in-house, Zrinka Puliselić /// Naručitelj: Teloptic, Sarajevo, BiH.