Dizajn

Obuhvaća vizualne identitete (znak, logotip, definiranje standarda i specifičnih aplikacija), signalizaciju, promotivne materijale, brošure i knjige, u klasičnim i novim medijima.

Brending

Ovu skupinu usluga definiraju svi alati koje će omogućiti da robna marka postane – brend. To su: istraživanje, definiranje profila, planiranje, imenovanje, dizajn i arhitektura brenda. Kao potpora razvoja brenda tu je i oglašavanje – od cjelovitih marketinških kampanja do art direktoringa i dizajna već definiranih kreativnih koncepata s aplikacijama kroz sve medije.

Konzalting

Raspon usluga konzaltinga kreće od dugoročnog praćenja komunikacijskih potreba kompanija do pojedinačnih specifičnih analiza problema. Obraćaju nam se klijenti koji imaju potrebe za “drugim mišljenjem” ili nezavisnim istraživanjem pri izvedbi komunikacijskih projekata. Neki od projekata obuhvaćali su analize: brand arhitekture, vizualne komunikacije identiteta i proizvoda te savjetovanje u definiranju i otklanjanju problema u vizualnoj komunikaciji.