Meggle sirutka

Sirutka je pomalo zaboravljen, ali vrlo zdrav nusprodukt sirenja mlijeka. Poznata je najviše sportašima koji je radi regeneracije mišića koriste kao dodatak prehrani no najčešće u obliku praška za pripravu shake-ova. Ovaj projekt obuhvaća razvoj dva smjera dizajna: sirutke sa dodatkom voćnog okusa i prirodne sirutke. Pri razvoju “voćne” linije, naglasak je na dinamičnosti i vočnoj komponenti napitka koja ima za cilj okus sirutke učiniti prihvatljivijim široj populaciji. Prirodna sirutka favorizira funkcionalne karakteristike kroz njihovo nabrajanje na “prirodan” i pomalo “retro” način. /// Naručitelj: Meggle BiH.